Monthly Archive:: August 2017

Cách sử dụng các lớp phủ cho sân vườn

Cho dù trồng hoa, cảnh quan hoặc sân vườn – lớp phủ thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản. Nó là một chất cách điện đất, một lưu giữ độ ẩm và một chất kiềm chế cỏ dại. Lớp phủ phải được chọn lựa kỹ, theo thời gian nó có phát sinh thêm các chất